Om Orkesteret


Studentersamfundets Symfoniorkester, eller Symforch, er en av de kunstneriske gjengene ved Studentersamfundet i Trondhjem. Orkesteret består av omlag 80 studenter fra ulike studier, og organisering og drift baseres på frivillig arbeid lagt ned av studentene selv. Symforch er et av landets største studentorkestre, og har eksistert siden 1910. Dirigent for orkesteret er Gavin David Lee som vi har hatt fast siden 1992!

Som studentorkester når Symforch ut til et litt annet publikum enn byens profesjonelle orkester, og gir studenter så vel som lokalsamfunn et utfyllende tilbud innenfor klassisk musikk. 

For våre medlemmer gir orkesteret mulighet til innsikt i organisering, orkester- og frivillighetskultur, gleden av å øve mot felles mål og å gjennomføre større prosjekter. Dette er noe som på sikt gagner amatørmiljøet både her i byen og ellers i landet. Orkesteret er mangfoldig sammensatt, og består av studenter fra ulike studier. Noen studerer musikk, men de fleste går alle mulige andre typer studier.

Selve driften av orkesteret står et styre på seks medlemmer for, som gjør sine plikter på frivillig basis. Å ha et verv av denne typen gir en gyllen organisasjonserfaring og er meget lærerikt.