Medlemskap

 

For å bli medlem av Studentersamfundets Symfoniorkester kreves det at du behersker et instrument som passer inn i en klassisk orkesterbesetning. Alle medlemmer må stille med egne instrumenter da orkesteret ikke har noen til utlån, med unntak av slagverkutstyr. Det kreves også at man er medlem av Studentersamfundet.

 

Opptak av nye medlemmer skjer primært i begynnelsen av høst- og vårsemestrene, i august og januar. Første uke i høstsemesteret pleier orkesteret å holde en åpen øvelse der alle som er interesserte kan møte. Her får man en smakebit på noe av høstens repertoar, hvordan øvelsene foregår og det sosiale miljøet.

 

Påmelding til opptak kan skje enten på den åpne øvelsen eller ved å sende en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Alle som melder interesse blir kalt inn til et intervju der vi kartlegger motivasjonen til å begynne i orkesteret og informerer om hvilke dugnadsplikter som et medlemskap innebærer. Alle som spiller et blåseinstrument må i tillegg gjennom et kort prøvespill.


Siden noen instrumentgrupper har begrensede plasser er det ikke sikkert man kommer inn selv om man oppnår alle kvalifikasjoner. Vi tar likevel inn folk til intervju og prøvespill fordi du kan havne på vente-/vikarliste og bli kontaktet hvis det skulle åpne seg en plass. I tillegg trenger orkesteret utvidet besetning til noen prosjekter der det kan være aktuelt å kontakte folk på vikarlisten.